Przejdź do treści

Warszawska Kolej Dojazdowa

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim została utworzona w dniu 22 grudnia 2000 roku jako Spółka ze 100% udziałem PKP S.A. w kapitale zakładowym (do 13 sierpnia 2008 roku nazwa Spółki brzmiała „PKP Warszawska Kolej Dojazdowa” Sp. z o.o.). Działalność gospodarczą WKD rozpoczęła 01 lipca 2001 roku. Był to pierwszy etap przekształceń własnościowych. Wkrótce po przejęciu WKD został ogłoszony przez PKP S.A. przetarg na sprzedaż Spółki, który wygrało Konsorcjum Samorządowe. W skład Konsorcjum wchodziły: Samorząd Województwa Mazowieckiego, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy (ostatecznie zrezygnował z objęcia swoich udziałów), Miasto Pruszków, Gmina Grodzisk Mazowiecki, Gmina Brwinów, Gmina Milanówek, Miasto Podkowa Leśna oraz Gmina Michałowice. W dniu 27 września 2007 roku WKD stała się własnością samorządów lokalnych.

Kapitał zakładowy WKD wynosi 288,9 mln zł.

Misją Spółki jest świadczenie usług przewozowych na linii WKD na najwyższym poziomie, spełniającym oczekiwania klientów, a więc punktualny, komfortowy i bezpieczny przewóz pasażerów.

W 2022 roku Warszawska Kolej Dojazdowa przewiozła 6,68 mln pasażerów, osiągnięto pracę eksploatacyjną na poziomie 1,63 mln pociągokilometrów. Był to drugi rok z rzędu, w którym spółka znajdowała się na ścieżce szybkiego wzrostu liczby przewożonych pasażerów po kryzysowym roku 2020 i spadkach związanych z pandemią Covid-19.

Przewozy pasażerskie w 2022 roku wykonywane były z wykorzystaniem nowoczesnego taboru: 1 szt. ezt serii EN95 (typ 13WE), 14 szt. ezt serii EN97 (typ 33WE) oraz 6 szt. ezt serii EN100 (typ 39WE).