Przejdź do treści

Koleje Mazowieckie

Spółka „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. została powołana 29 lipca 2004 roku przez Samorząd Województwa Mazowieckiego (51% udziałów) i Spółkę „PKP Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. (49% udziałów). Był to pierwszy tego typu projekt w kraju. W styczniu 2008 roku Samorząd Województwa Mazowieckiego stał się jedynym właścicielem Spółki. Kapitał zakładowy Kolei Mazowieckich wynosi 481,91 mln zł.

Koleje Mazowieckie świadczą usługę pasażerskiego transportu kolejowego o wysokim standardzie w aglomeracji warszawskiej oraz na pozostałych obszarach województwa mazowieckiego, jako elementu zintegrowanego transportu publicznego.

Park taborowy Spółki to w 38% pojazdy nowe (119 sztuk), pozostałe 62% stanowią pojazdy zmodernizowane (197 sztuk). Rozbudowana siatka obsługiwanych połączeń oraz atrakcyjna oferta handlowa sprawiają, że Spółka KM jest na drugim miejscu w Polsce pod względem liczby przewożonych pasażerów. W 2017 roku Koleje Mazowieckie przewiozły 62 mln osób, praca przewozowa wyniosła ok. 2,2 mld pasażerokilometrów, a praca eksploatacyjna ok. 17,9 mln pociągokilometrów.

Spółka KM jest też innowacyjna. Jako pierwszy polski pasażerski przewoźnik kolejowy wdrożyła Eco Driving – system teleinformatyczny wspomagający proces wydajnego zarządzania energią elektryczną podczas jazdy.

Misja Kolei Mazowieckich brzmi „Koleje Mazowieckie przewożą bezpiecznie, solidnie i na czas”.

W kolejnych latach Koleje Mazowieckie zamierzają utrzymać pozycję lidera, a poprzez pionierskie projekty w dalszym ciągu wyznaczać standardy dla pasażerskiego transportu kolejowego w kraju. Do realizacji tego celu, Spółka uzyskała m.in. dofinansowanie unijne w wysokości ponad 580 mln zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz 96,16 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, które przeznaczy na zakup 61 sztuk pięcioczłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych najnowszej generacji. Według planów pierwsze pojazdy wyjadą na tory w ciągu najbliższych dwóch lat.