Przejdź do treści

Przyszłość

W chwili obecnej ZSPK w swojej strukturze zrzesza prężnie rozwijające się spółki. Ich znaczenie w branży kolejowej oraz potencjał rozwojowy najlepiej oddają twarde dane. Podmioty należące do ZSPK zatrudniają około 6300 pracowników. W swoim parku taborowym posiadają ponad 620 pojazdów, w tym głównie fabrycznie nowe lub zmodernizowane elektryczne zespoły trakcyjne.

W roku 2017 przewoźnicy pasażerscy zrzeszeni w ZSPK przewieźli ponad 138 milionów pasażerów, co stanowiło około 46% liczby wszystkich osób podróżujących koleją w Polsce.

Spółki samorządowe wykazują gotowość do obsługi jeszcze większej liczby podróżnych w ciągu najbliższych lat, m.in. dzięki pozyskanym środkom finansowym regionalnym oraz unijnym.

Dynamika rozwoju kolei ma znaczący wpływ na społeczeństwo i region. Dzięki współpracy przewoźników, pasażerski transport kolejowy staje się jeszcze bardziej wydajny i bardziej ekonomiczny, a przez to konkurencyjny dla transportu drogowego z korzyścią dla mieszkańców i środowiska.