Przejdź do treści

Koleje Małopolskie

Spółka „Koleje Małopolskie” sp. z o.o. została powołana w dniu 2 grudnia 2013 roku przez Samorząd Województwa Małopolskiego w celu świadczenia usług użyteczności publicznej w zakresie transportu publicznego poprzez zapewnienie efektywnej organizacji i funkcjonowania pasażerskiego ruchu kolejowego na terenie województwa małopolskiego. Działalność przewozową Spółka rozpoczęła w dniu 14 grudnia 2014 roku.

Główne cele Spółki skupiają się wokół: rozwoju przewozów pasażerskich w regionie, podnoszeniu komfortu podróży, integrowaniu komunikacji publicznej oraz oferty taryfowej z innymi gałęziami transportu zbiorowego, poprawy dostępności pociągów dla osób o ograniczonej mobilności, doskonalenia standardów w zakresie transportu kolejowego, zmniejszeniu negatywnego wpływu na środowisko poprzez przejmowanie ruchu pasażerskiego z transportu drogowego na kolejowy.

W 2017 roku Koleje Małopolskie przewiozły ponad 5,7 mln pasażerów. W tym samym okresie praca eksploatacyjna KMŁ wyniosła ponad 1,7 mln pociągokilometrów, natomiast praca przewozowa odpowiednio 168 mln pasażerokilometrów.

Przewozy pasażerskie w 2017 roku wykonywane były z wykorzystaniem 22 nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych typu Newag, Impuls oraz Pesa Acatus. Do 2020 roku liczba taboru użytkowanego przez Spółkę zwiększy się o co najmniej 10 nowych pojazdów, co pozwoli na sprawną realizację rosnących zadań przewozowych, które pojawiają się przed Spółką po zakończeniu modernizacji głównych linii kolejowych na terenie województwa małopolskiego.