Przejdź do treści

Koleje Śląskie

Koleje Śląskie są samorządową spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, której jedynym wspólnikiem jest Województwo Śląskie.

Spółka została utworzona 8 kwietnia 2010 roku, a pierwsze pociągi Kolei Śląskich wyjechały na tory 1 października 2011 roku.

Koleje Śląskie świadczą swoje usługi w oparciu o misję pn. Satysfakcja Klienta.

Głównym celem Spółki jest:

  • zapewnienie bezpiecznego, ekologicznego i nowoczesnego zbiorowego transportu
    kolejowego na terenie województwa śląskiego;
  • tworzenie i rozwój wysoko wykwalifikowanego zespołu pracowników firmy;
  • kreowanie pozytywnego wizerunku lokalnej kolei aglomeracyjnej wśród pasażerów i podmiotów zewnętrznych.

Misją Kolei Śląskich jest świadczenie najwyższej jakości usług przewozów kolejowych osób na terenie województwa śląskiego przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa i wygody użytkowników. W dniu 25 marca 2021 roku Spółka Koleje Śląskie jako pierwszy przewoźnik kolejowy w Polsce otrzymała Jednolity Certyfikat Bezpieczeństwa, potwierdzający spełnienie wymogów dotyczących bezpieczeństwa, zgodnie z tzw. IV Pakietem Kolejowym. Certyfikat ważny jest od dnia 1 kwietnia 2021 roku do 1 kwietnia 2026 roku.

Zaimplementowana przez Koleje Śląskie Mapa zdarzeń i wydarzeń kolejowych została nagrodzona przez UTK podczas V Gali Kultury Bezpieczeństwa w transporcie kolejowym (XII 2021). Mapa jest nowatorskim sposobem prezentacji danych dotyczących wydarzeń kolejowych, umożliwiająca natychmiastowe wyciąganie wniosków m.in. na temat miejsc newralgicznych z punktu widzenia bezpieczeństwa przejazdów kolejowo-drogowych czy szczególnie narażonych na występowanie potrąceń zwierzyny.
Rozwiązanie te jest wykorzystywane w procesach szkoleniowych, a także udostępniane maszynistom, którzy dzięki wyposażeniu w urządzenia mobilne mogą zapoznać się w przystępnej formie z wydarzeniami mającymi miejsce na obsługiwanej trasie.

Koleje Śląskie sp. z o.o. dysponuje ponad 60 pojazdami i obsługuje nimi 18 linii komunikacyjnych.