Przejdź do treści

Koleje samorządowe

Samorządowe spółki kolejowe, tworzone systematycznie od 2004 roku, realizują usługi przewozowe wyróżniające się jakością i doskonałą obsługą pasażerów. Są to licencjonowani przewoźnicy, posiadający certyfikaty bezpieczeństwa, którzy dzięki zgodnej współpracy i prowadzeniu otwartego dialogu z roku na rok zyskują coraz większą popularność. Ich udział w rynku pasażerskiego transportu kolejowego pod względem liczby przewiezionych pasażerów wynosi aktualnie około 46%.

Tym, co łączy przewoźników samorządowych, jest postawa prokliencka i ciągłe dostosowywanie oferty do rosnących potrzeb mieszkańców województw, które obsługują. Najwyższymi priorytetami kolei samorządowych są: bezpieczeństwo pasażerów i komfort podróży, a także elastyczna oferta przewozowa. Niezwykle istotna jest również integracja systemów sprzedaży i dystrybucji biletów.

Od czerwca 2016 roku spółki kolejowe współpracują w ramach Związku Samorządowych Przewoźników Kolejowych, a ich celem jest wymiana doświadczeń i reprezentowanie wspólnego stanowiska przewoźników regionalnych, z korzyścią dla rozwoju publicznego transportu kolejowego.

W sierpniu 2017 roku, z inicjatywy kolei samorządowych, wprowadzono specjalną ofertę, umożliwiającą podróżowanie w obrębie 12 województw na podstawie jednego biletu za zryczałtowaną opłatą – Wspólny Bilet Samorządowy, uprawniający do przejazdów pociągami ośmiu przewoźników: Kolei Mazowieckich, Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, Kolei Wielkopolskich,
Kolei Dolnośląskich, Kolei Śląskich, Kolei Małopolskich, Warszawskiej Kolei Dojazdowej oraz spółki Arriva RP. Oferta ma zarówno korzyści ekonomiczne oraz logistyczne, jak i wpływa na podniesienie walorów turystycznych regionów, w których obowiązuje.

Koleje samorządowe mają ogromny potencjał rozwoju. Do 2022 roku podmioty skupione w ZSPK planują inwestycje na poziomie 3,7 mld złotych na zakup nowoczesnych pociągów i modernizacje już eksploatowanych, a także na budowę niezbędnego zaplecza technicznego. Dzięki środkom pozyskiwanym z Funduszy Europejskich są w stanie realizować przewozy na najwyższym poziomie i każdego dnia przewozić mieszkańców poszczególnych województw do pracy, szkół, na uczelnie, a także w celach rekreacyjno-turystycznych.