Przejdź do treści

Koleje Wielkopolskie

Koleje Wielkopolskie to polski przewoźnik kolejowy powołany 28 września 2009 roku przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego do wykonywania przewozów regionalnych na terenie Wielkopolski. W 2017 roku kapitał zakładowy Kolei Wielkopolskich wynosił ponad 23 mln zł.

Misją Spółki Koleje Wielkopolskie jest sprawne, bezpieczne i efektywne realizowanie regionalnych przewozów pasażerskich na obszarze województwa wielkopolskiego. Spółka sukcesywnie dąży do podwyższenia standardów jazdy oraz świadczonych usług w przewozach regionalnych. Celem Kolei Wielkopolskich jest wychodzenie naprzeciw potrzebom mieszkańców, zarówno w wymiarze czasowym, jak też w wymiarze jakościowym.

W 2017 roku Koleje Wielkopolskie przewiozły prawie 8,1 mln pasażerów. Według szacunku w 2017 roku praca eksploatacyjna przewoźnika wyniosła ok. 4,5 mln pociągokilometrów, a praca przewozowa odpowiednio ok. 357,5 mln pasażerokilometrów.

Koleje Wielkopolskie w 2017 roku zarządzały 34 elektrycznymi zespołami trakcyjnymi oraz 19 spalinowymi zespołami trakcyjnymi, stanowiącymi własność Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.