Przejdź do treści

Koleje Wielkopolskie

Koleje Wielkopolskie Sp. z o. o. to przewoźnik kolejowy, który został powołany 28 września 2009 roku przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Spółka systematycznie dąży do podwyższania konkurencyjności kolejowych przewozów pasażerskich, a regularne wzbogacanie floty o nowe pojazdy jest dobrym sposobem na zachęcenie mieszkańców regionu do korzystania z usług Kolei Wielkopolskich, ponieważ wpływa to pozytywnie na poprawę komfortu oraz częstotliwość kursowania pociągów. W 2022 roku z usług przewoźnika skorzystało 14 254 082 pasażerów przy pracy eksploatacyjnej wynoszącej ponad 8,4 mln pociągokilometrów.

Misją Spółki jest bezpieczne, komfortowe i ekologiczne realizowanie przejazdów stanowiących atrakcyjną propozycję transportu publicznego. Koleje Wielkopolskie obsługują obecnie 17 tras łączących 250 wielkopolskich miejscowości. Jednocześnie realizując usługę publiczną w zakresie przewozów pasażerskich, wykraczają poza granicę województwa wielkopolskiego, docierając m.in. do łodzi, Kutna, Milicza, Zbąszynka czy Mogilna.

Na torach Wielkopolski regularnie pojawiają się nowe, wygodne dla pasażerów i przyjazne środowisku składy. Na koniec 2022 roku tabor Kolei Wielkopolskich stanowiło 49 pojazdów elektrycznych oraz 27 pojazdów spalinowych, w tym 6 typu Impuls 2, które do końca 2023 zostaną zmodyfikowane do pojazdów hybrydowych. Pozwoli to na jazdę zarówno na trasach niezelektryfikowanych, jak i pod trakcją elektryczną.

Obecnie Koleje Wielkopolskie wykonują działalność utrzymaniową w czterech Punktach Utrzymania Taboru, zlokalizowanych w Zbąszynku, Poznaniu, Lesznie oraz Wągrowcu. Nowoczesny Punkt Utrzymania Taboru w Wągrowcu, który został otwarty w 2022 roku, obejmuje zaplecze obsługi technicznej spalinowych pojazdów szynowych, myjnię automatyczną oraz halę postojową wraz z niezbędną infrastrukturą.

Spółka uczestniczy również w projekcie Poznańska Kolej Metropolitalna (PKM). Jest to jedno z największych tego typu przedsięwzięć w Polsce i stanowi inicjatywę transportową skierowaną do mieszkańców aglomeracji poznańskiej podróżujących koleją w promieniu ok. 50 km od Poznania. W ramach sieci PKM, która składa się z 5 odcinków linii, funkcjonuje większa liczba połączeń, a wybrane pociągi w godzinach szczytu kursują co 30 minut.

Jako firma odpowiedzialna społecznie cyklicznie propagujemy kulturalne i sportowe wydarzenia odbywające się w województwie wielkopolskim. Regularnie współpracujemy z instytucjami samorządowymi i środowiskami kulturotwórczymi poszczególnych gmin i miast regionu. Zapraszamy naszych Podróżnych do odkrywania ciekawych atrakcji turystycznych i zabytków
Wielkopolski.

Koleje Wielkopolskie są wśród najnowocześniejszych przewoźników kolejowych w Polsce, świadczących usługi na wysokim, europejskim poziomie. Wielkopolskie łączą Wielkopolskę!