Przejdź do treści

SKPL Cargo

Spółka SKPL Cargo wchodzi w skład Grupy SKPL, wywodzącej się z założonej w 2001 roku organizacji non-profit ukierunkowanej na utrzymanie kolei wąskotorowych, wyłączonych ze struktur PKP. Od samego początku tworzona była przez grupę hobbystów, wspieraną przez wykwalifikowaną kadrę pracowników kolejowych, zatrudnianych równolegle z przejmowaniem kolejnych linii.

Działalność Grupy w początkowych latach skupiała się głównie na przewozie rzeczy i osób na wydzielonych sieciach kolei dojazdowych. Od 2002 roku prowadzi regularne przewozy pasażerskie na dwóch liniach wąskotorowych stając się tym samym pierwszym w Polsce prywatnym operatorem kolejowym działającym po roku 1989. Z biegiem czasu zakres usług świadczonych przez SKPL objął także linie normalnotorowe znaczenia lokalnego, a także eksploatację bocznic kolejowych i transport wewnątrzzakładowy.

Dziś wyspecjalizowane Spółki działające w ramach Grupy SKPL świadczą głównie usługi w zakresie obsługi ruchu manewrowego na rzecz wiodących kolejowych firm przewozowych i przemysłowych, operatorów logistycznych oraz spedytorów, a także w zakresie serwisu oraz utrzymania lokalnych linii kolejowych wyłączonych ze struktur PKP, w tym również infrastruktury zakładowych bocznic kolejowych. Sprawną realizację tych zadań na każdym etapie naszej działalności gwarantuje wyspecjalizowana kadra pracowników, posiadająca wieloletnie doświadczenie i uprawnienia niezbędne do wykonywania pracy na zajmowanych stanowiskach.