Przejdź do treści

Dorobek

Przewoźnicy zrzeszeni w Związku Samorządowych Przewoźników Kolejowych przygotowali dla pasażerów ofertę specjalną Wspólny Bilet Samorządowy.

Ta inicjatywa doskonale wpisuje się w misję powstałego w czerwcu 2016 roku związku zrzeszającego 11 spółek, która zakłada wspólne działanie na rzecz poprawy jakości pasażerskich przewozów kolejowych w obrębie województw.

Bilety są dostępne w sprzedaży od 1 sierpnia 2017 roku. Osoba, która zakupi Wspólny Bilet Samorządowy, jest uprawniona do nieograniczonej liczby przejazdów pociągami uruchamianymi przez takich przewoźników jak: Koleje Mazowieckie, Warszawska Kolej Dojazdowa, Koleje Śląskie, Koleje Małopolskie, Arriva, Koleje Wielkopolskie, Koleje Dolnośląskie i Łódzka Kolej Aglomeracyjna. Oferta obejmuje również autobusy regionalne przewoźnika Arriva.

Bilet kosztuje 49 złotych i jest ważny przez całą dobę w pociągach przewoźników samorządowych i autobusach Arriva. Wspólny Bilet Samorządowy to pierwszy krok w stronę zacieśnienia współpracy między przewoźnikami, ale też stworzenie wygodnej i atrakcyjnej cenowo oferty dla pasażera. Od 21 marca 2022 r. każdy posiadacz Wspólnego Biletu Samorządowego będzie mógł dodatkowo otrzymać zniżki w ponad 20 instytucjach i obiektach kultury, a także przy korzystaniu z atrakcji turystycznych na terenie całej Polski. Aktualna lista obiektów będzie dostępna na stronach internetowych przewoźników prowadzących sprzedaż Wspólnego Biletu Samorządowego.

W dniu 26 września 2017 roku podczas 12. Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO w Gdańsku odbyła się konferencja zorganizowana przez ZSPK na temat: „Koleje Samorządowe – przyjazne podróżnym”. W konferencji wzięły udział wszystkie spółki zrzeszone w związku.

18 czerwca 2018 roku podpisano ważne porozumienie o współpracy pomiędzy Railway Business Forum a Związkiem Samorządowych Przewoźników Kolejowych. Porozumienie pogłębi współpracę zarówno w obszarze legislacji i nowych rozwiązań, jak również podczas merytorycznych debat w trakcie ważnych wydarzeń organizowanych przez RBF.

W dniu 19 lipca 2018 roku Związek Samorządowych Przewoźników Kolejowych na mocy Uchwały Rady Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei został przyjęty w poczet członków Izby. Stał się zatem jednym z 248 podmiotów tworzących największy branżowy samorząd w Polsce.

W dniu 9 listopada 2018 roku Ambasada Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej i Związek Samorządowych Przewoźników Kolejowych podpisali list intencyjny. Ta deklaracja jest następstwem współpracy pomiędzy Ambasadą i członkami Związku. Ich celem jest pogłębienie relacji i współpraca pomiędzy dwoma stronami w zakresie wymiany brytyjskich i polskich doświadczeń oraz najlepszych praktyk w sektorze kolejowym, a także udział we w spólnych spotkaniach, konferencjach oraz wizytach studyjnych.

W maju 2022 roku odbyło się spotkanie handlowe przedstawicieli, na którym zostało omówionych wiele tematów m.in. informacje na temat projektu PKP S.A. – „Uniwersalny biletomat zarządcy dworców kolejowych”, WBS – formalne uregulowanie współpracy w ramach oferty oraz działania promocyjne i wizerunkowe, szkolenia pracowników spółek kolejowych w ramach projektu „Szkolenia dla pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami – różni podróżni”, uruchomienie usługi tłumacza języka migowego „Migam” na stronie internetowej oraz urządzeniach mobilnych pracowników, systemy kasowe (możliwość budowy wspólnego systemu sprzedażowego – kasy, Internet).

Przewoźnicy samorządowi są dla siebie źródłem wiedzy oraz partnerami, którzy wspierają się poprzez wymianę doświadczeń techniczno-eksploatacyjnych w procesie eksploatacji, napraw i serwisowania pojazdów kolejowych. Opierają się na sprawdzonych przez siebie rozwiązaniach technicznych i konstrukcyjnych. Konsultują się również podczas tworzenia ofert przewozowych, aby jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby rynku i pasażerów.

Ich aktywność jest widoczna na konferencjach i targach, podczas których promują wypracowane wspólnie rozwiązania oraz regionalną kolej jako kluczową gałąź transportu w Polsce.


W dniu 25 września 2019r. podczas 13. Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO w Gdańsku odbyła się konferencja zorganizowana przez ZSPK na temat: „ Koleje Samorządowe jako generator wzrostu jakości przewozów pasażerskich w Polsce”. W konferencji wzięły udział wszystkie spółki zrzeszone w związku oraz zaproszeni goście.
Stoisko ZSPK podczas 13. Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO w Gdańsku (Hala B, nr 30)
Stoisko ZSPK podczas 13. Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO w Gdańsku (Hala B, nr 30)
W dniu 26 września 2017 r. podczas 12. Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO w Gdańsku odbyła się konferencja zorganizowana przez ZSPK na temat: „Koleje Samorządowe – przyjazne podróżnym”. W konferencji wzięły udział wszystkie spółki zrzeszone w związku.
W dniu 18 czerwca 2018 r. podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy RBF a Związkiem Samorządowych Przewoźników Kolejowych. Porozumienie podpisali: Adrian Furgalski – Przewodniczący Zarządu Forum Kolejowego Railway Business Forum oraz Dariusz Grajda – Prezes Związku Samorządowych Przewoźników Kolejowych.
Podczas Konferencji „Koleje Regionalne i Samorządowe” w dniu 19 lipca 2018 r. w Łodzi Radosław Gawek – Członek Zarządu ZSPK odebrał certyfikat poświadczający przynależność ZSPK do Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z rąk Włodzimierza Wilkanowicza – Wiceprezesa Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei oraz Adama Musiała – Dyrektora Generalnego Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei.
W dniu 9 listopada 2018 r. w siedzibie Ambasady Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w Warszawie został podpisany przez Jonathana Knotta – Ambasadora Wielkiej Brytanii w Polsce oraz Dariusza Grajdę – Prezesa Związku Samorządowych Przewoźników Kolejowych list intencyjny o wzajemnej współpracy.

W dniach 21 – 24 września 2021 r. Zarząd wraz z przedstawicielami spółek zrzeszonych w ZSPK wziął udział w 14. Międzynarodowych Targach Kolejowych TRAKO 2021, podczas których Związek Samorządowych Przewoźników Kolejowych reprezentowany był na wspólnym stoisku. Stoisko znajdowało się w atrakcyjnym miejscu i było dobrze rozlokowane. Przedstawiciele branży mogli spotkać się osobiście po niemal dwóch latach przerwy. To dzięki współpracy i zaangażowaniu wszystkich spółek, Związek stworzył  jedno z najlepszych stoisk na targach TRAKO.

Zdjęcia ze stoiska ZSPK z 14. Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO w Gdańsku,
21 – 24 września 2021 r.