Przejdź do treści

Dorobek

Przewoźnicy zrzeszeni w Związku Samorządowych Przewoźników Kolejowych przygotowali dla pasażerów ofertę specjalną Wspólny Bilet Samorządowy.

Ta inicjatywa doskonale wpisuje się w misję powstałego w czerwcu 2016 roku związku zrzeszającego 11 spółek, która zakłada wspólne działanie na rzecz poprawy jakości pasażerskich przewozów kolejowych w obrębie województw.

Bilety są dostępne w sprzedaży od 1 sierpnia 2017 roku. Osoba, która zakupi Wspólny Bilet Samorządowy, jest uprawniona do nieograniczonej liczby przejazdów pociągami uruchamianymi przez takich przewoźników jak: Koleje Mazowieckie, Warszawska Kolej Dojazdowa, Koleje Śląskie, Koleje Małopolskie, Arriva, Koleje Wielkopolskie, Koleje Dolnośląskie i Łódzka Kolej Aglomeracyjna. Oferta obejmuje również autobusy regionalne przewoźnika Arriva.

Bilet kosztuje 38 złotych i jest ważny przez całą dobę w pociągach przewoźników samorządowych i autobusach Arriva. Wspólny Bilet Samorządowy to pierwszy krok w stronę zacieśnienia współpracy między przewoźnikami, ale też stworzenie wygodnej i atrakcyjnej cenowo oferty dla pasażera.

W dniu 26 września 2017 roku podczas 12. Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO w Gdańsku odbyła się konferencja zorganizowana przez ZSPK na temat: „Koleje Samorządowe – przyjazne podróżnym”. W konferencji wzięły udział wszystkie spółki zrzeszone w związku.

18 czerwca 2018 roku podpisano ważne porozumienie o współpracy pomiędzy Railway Business Forum a Związkiem Samorządowych Przewoźników Kolejowych. Porozumienie pogłębi współpracę zarówno w obszarze legislacji i nowych rozwiązań, jak również podczas merytorycznych debat w trakcie ważnych wydarzeń organizowanych przez RBF.

W dniu 19 lipca 2018 roku Związek Samorządowych Przewoźników Kolejowych na mocy Uchwały Rady Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei został przyjęty w poczet członków Izby. Stał się zatem jednym z 248 podmiotów tworzących największy branżowy samorząd w Polsce.

W dniu 9 listopada 2018 roku Ambasada Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej i Związek Samorządowych Przewoźników Kolejowych podpisali list intencyjny. Ta deklaracja jest następstwem współpracy pomiędzy Ambasadą i członkami Związku. Ich celem jest pogłębienie relacji i współpraca pomiędzy dwoma stronami w zakresie wymiany brytyjskich i polskich doświadczeń oraz najlepszych praktyk w sektorze kolejowym, a także udział we w spólnych spotkaniach, konferencjach oraz wizytach studyjnych.

Przewoźnicy samorządowi są dla siebie źródłem wiedzy oraz partnerami, którzy wspierają się poprzez wymianę doświadczeń techniczno-eksploatacyjnych w procesie eksploatacji, napraw i serwisowania pojazdów kolejowych. Opierają się na sprawdzonych przez siebie rozwiązaniach technicznych i konstrukcyjnych. Konsultują się również podczas tworzenia ofert przewozowych, aby jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby rynku i pasażerów.

Ich aktywność jest widoczna na konferencjach i targach, podczas których promują wypracowane wspólnie rozwiązania oraz regionalną kolej jako kluczową gałąź transportu w Polsce.


W dniu 25 września 2019r. podczas 13. Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO w Gdańsku odbyła się konferencja zorganizowana przez ZSPK na temat: „ Koleje Samorządowe jako generator wzrostu jakości przewozów pasażerskich w Polsce”. W konferencji wzięły udział wszystkie spółki zrzeszone w związku oraz zaproszeni goście.
Stoisko ZSPK podczas 13. Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO w Gdańsku (Hala B, nr 30)
Stoisko ZSPK podczas 13. Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO w Gdańsku (Hala B, nr 30)
W dniu 26 września 2017 r. podczas 12. Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO w Gdańsku odbyła się konferencja zorganizowana przez ZSPK na temat: „Koleje Samorządowe – przyjazne podróżnym”. W konferencji wzięły udział wszystkie spółki zrzeszone w związku.
W dniu 18 czerwca 2018 r. podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy RBF a Związkiem Samorządowych Przewoźników Kolejowych. Porozumienie podpisali: Adrian Furgalski – Przewodniczący Zarządu Forum Kolejowego Railway Business Forum oraz Dariusz Grajda – Prezes Związku Samorządowych Przewoźników Kolejowych.
Podczas Konferencji „Koleje Regionalne i Samorządowe” w dniu 19 lipca 2018 r. w Łodzi Radosław Gawek – Członek Zarządu ZSPK odebrał certyfikat poświadczający przynależność ZSPK do Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z rąk Włodzimierza Wilkanowicza – Wiceprezesa Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei oraz Adama Musiała – Dyrektora Generalnego Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei.
W dniu 9 listopada 2018 r. w siedzibie Ambasady Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w Warszawie został podpisany przez Jonathana Knotta – Ambasadora Wielkiej Brytanii w Polsce oraz Dariusza Grajdę – Prezesa Związku Samorządowych Przewoźników Kolejowych list intencyjny o wzajemnej współpracy.