Przejdź do treści

Łódzka Kolej Aglomeracyjna

W 2020 r. minął szósty rok działalności przewozowej Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, która zapewnia efektywną organizację pasażerskiego ruchu kolejowego w regionie łódzkim. Przewozy realizowane są na zlecenie Samorządu Województwa Łódzkiego, który posiada 100% udziałów w Spółce.

ŁKA obecnie dysponuje 34 nowoczesnymi pociągami: 14 pojazdami EZT Impuls II firmy Newag S.A. oraz 20 dwuczłonowymi EZT FLIRT3 firmy Stadler Polska, z których 10 jest rozbudowywanych o trzeci, dodatkowy człon. Kolejnym etapem rozwoju Spółki jest zakup trójczłonowych, dwunapędowych elektryczno – spalinowych zespołów trakcyjnych. Tabor ten stworzy możliwość uatrakcyjnienia rozkładu jazdy, pozwoli dojechać do miejscowości, w których obecnie brakuje połączeń kolejowych lub ich ilość jest niewystarczająca.

Od początku działalności, szczególną rolę w funkcjonowaniu ŁKA odgrywa integracja taryfowa i rozkładowa z innymi uczestnikami transportu zbiorowego.

Spółka, na przestrzeni lat, wprowadziła – na skalę nie stosowaną dotąd w kraju – integrację różnych środków transportu. W aglomeracji łódzkiej wzajemnie honorowane są bilety pomiędzy wszystkimi przewoźnikami kolejowymi. Natomiast w granicach administracyjnych miasta Łodzi, przewozy kolejowe zintegrowane zostały z komunikacją miejską. Bilety łódzkiej kolei są honorowane w pojazdach komunikacji miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego i Piotrkowa Trybunalskiego. Dodatkowo mieszkańcy tych miast, będący posiadaczami karty mieszkańca, mogą podróżować pociągami ŁKA korzystając z 30% zniżki. Natomiast oferta Bilet Zintegrowany ŁKA+PKS łączy podróż transportem autobusowym z transportem kolejowym w miejscowościach: Sieradz, Łask, Ozorków Nowe Miasto, Łęczyca, Skierniewice, Łowicz, Tomaszów Mazowiecki oraz Piotrków Trybunalski i Radomsko.

ŁKA w swoich dążeniach kieruje się troską o jak najefektywniejsze wykorzystanie energii elektrycznej i ochronę klimatu. Od stycznia 2020 r., dzięki porozumieniu zawartemu z PKP Energetyka, Spółka wprowadziła rozliczanie energii trakcyjnej na podstawie wskazań liczników energii zamontowanych na eksploatowanych pojazdach, co przyniosło ponad 25% obniżenie opłat za energię w ciągu roku. Nowy system rozliczeń uwzględnia energię oddawaną przez pojazdy w procesie rekuperacji, co przyczyniło się do optymalizacji jej zużycia, a także redukcji emisji CO2.

Świadoma i umiejętna jazda pociągiem sprawia, że pojazd pobiera znacznie mniej energii trakcyjnej. Aby maszyniści mogli w pełni wdrożyć zasady ekologicznej jazdy szkolą się w tym zakresie przy wykorzystaniu trenażera ecosafe.

Wszystkie działania podejmowane na rzecz utworzenia komfortowego, intuicyjnego oraz przyjaznego systemu transportu zbiorowego w województwie łódzkim doceniane są przez pasażerów, którzy niezmiennie od początku działalności Spółki wysoko oceniają jakość usług świadczonych przez ŁKA. Dzięki systematycznie rozwijanej ofercie przewozowej oraz inwestycjom taborowym Spółka postrzegana jest jako przewoźnik nowoczesny i przyjazny pasażerom.