Przejdź do treści

Łódzka Kolej Aglomeracyjna

W 2022 r. minął ósmy rok działalności przewozowej Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, która zapewnia transport pasażerski na terenie województwa łódzkiego, a także mazowieckiego, wielkopolskiego, kujawsko – pomorskiego i świętokrzyskiego. Przewozy realizowane są na zlecenie Samorządu Województwa Łódzkiego, który posiada 100% udziałów w Spółce.

ŁKA jest nowoczesnym i ekologicznym przewoźnikiem dostosowanym do oczekiwań i wymagań pasażerów, który dzięki zaangażowaniu pracowników oferuje wysoką jakość usług. Spółka systematycznie podnosi atrakcyjność i efektywność przewozów poprzez rozwój siatki połączeń, integrację taryfową i rozkładową z innymi uczestnikami transportu, inwestycje taborowe, utrzymanie wysokich standardów podróży oraz ochronę środowiska.

Przewoźnik jest liderem w podnoszeniu efektywności energetycznej kolei. Oszczędza zużycie energii stosując rekuperację i eco-driving. Sukcesywnie przechodzi na całkowite zasilanie swoich pociągów zieloną energią trakcyjną, a zaplecze techniczne na łódzkim Widzewie zasila z własnych instalacji fotowoltaicznych.

Rok 2022 był okresem dalszego, dynamicznego rozwoju działalności przewozowej. Łódzka Kolej Aglomeracyjna zwiększyła liczbę dotychczasowych połączeń oraz rozpoczęła obsługę nowych relacji – z Łodzi do Torunia, Spały oraz Opoczna i Skarżyska-Kamiennej. Przewoźnik obsługiwał łącznie 179 przystanków w województwie łódzkim, mazowieckim, kujawsko-pomorskim, świętokrzyskim i wielkopolskim. Z przejazdów skorzystało 8,672 mln osób – w porównaniu do 2019 r. (najlepszego roku pod względem wyników przewozowych dla kolei pasażerskiej od blisko 20 lat) to 44% wzrost.

Zakończenie III etapu rozwoju Spółki – rozbudowa pojazdów Flirt3 o trzeci
dodatkowy człon.

W drugiej połowie 2022 r. Spółka odebrała ostatni (dziesiąty), powiększony o dodatkowy człon, pojazd typu Flirt3. Rozbudowa połowy floty Flirtów to zwiększenie liczby miejsc siedzących ze 120 do 186. Długość dodatkowego przedziału pasażerskiego wynosi 17,5 m, a całego pociągu 60,2 m. Łódzki przewoźnik jako pierwszy w Polsce zdecydował się na taką zmianę konfiguracji taboru. W ramach umowy producent – firma Stadler Polska Sp. z o.o. – obowiązała się także do utrzymania pociągów do 2029 r.

Zakończenie IV i V etapu rozwoju Spółki – dostawa trójczłonowych dwunapędowych elektryczno– spalinowych zespołów trakcyjnych.

W 2022 r. nowosądecki Newag S.A. dostarczył pięć dwunapędowych zespołów trakcyjnych. Producent zobowiązał się również do świadczenia usług utrzymania pojazdów. Bimodalny zespół trakcyjny w wariancie 36WEha jest przeznaczony do obsługi ruchu regionalnego i aglomeracyjnego. W każdym składzie znajduje się 160 miejsc siedzących i 160 stojących. Zakup hybryd umożliwił przewoźnikowi uruchomienie połączeń pasażerskich na liniach kolejowych, które nie są zelektryfikowane: nr 25 – relacji Łódź/Zgierz – Tomaszów Mazowiecki – Opoczno – Skarżysko Kamienna oraz nr 53 – relacji Łódź/Zgierz – Tomaszów Mazowiecki – Spała. ŁKA łącznie dysponuje 39 nowoczesnymi pociągami: 14 pojazdami EZT Impuls II firmy Newag S.A., 20 EZT FLIRT3 firmy Stadler Polska, z których 10 zostało rozbudowywanych o trzeci człon oraz 5 dwunapędowymi elektryczno–spalinowymi ZT Impuls II firmy Newag S.A.

Zakończenie budowy instalacji fotowoltaicznej na Zapleczu Technicznym ŁKA.

W październiku 2022 r. Łódzka Kolej Aglomeracyjna zakończyła prace związane z budową małej instalacji fotowoltaicznej na terenie Zaplecza Technicznego Spółki. Dzięki temu rozwiązaniu ŁKA jest w stanie zagwarantować energię elektryczną nietrakcyjną, potrzebną do funkcjonowania Zaplecza Technicznego. Wytworzona w generatorze fotowoltaicznym energia elektryczna jest w pierwszej kolejności zużywana na potrzeby własne – zasilania hali utrzymaniowo – naprawczej pojazdów kolejowych oraz infrastruktury zlokalizowanej na terenie zewnętrznym (np. oświetlenie, urządzenia sterowania ruchem kolejowym), a jej nadmiar jest wprowadzany do sieci elektroenergetycznej.

Zielona energia dla ŁKA.

Od stycznia 2022 r. obowiązuje wieloletnia umowa na dostawy energii trakcyjnej z odnawialnych źródeł, zawarta w ramach Programu Zielona Kolej pomiędzy Łódzką Koleją Aglomeracyjną a PKP Energetyka. ŁKA jest pierwszym przewoźnikiem w Polsce, który podpisał kontrakt gwarantujący określony wolumen dostaw energii pochodzącej z OZE. Od 2022 roku tabor ŁKA jest zasilany energią trakcyjną pochodzącą z odnawialnych źródeł, która obecnie stanowi ponad 30% miksu. W 2028 roku pociągi Spółki będą jeździć wyłącznie na zielonej energii.